Danmark har brug for en videregående uddannelse i Nycirkus

Nycirkus er en kunstform, der blander traditionel cirkuskunst med teatralske virkemidler. Genren opstod i 1960’erne og 1970’erne, og har genoplivet det brede publikums interesse for cirkus. I dag er nycirkus en global bevægelse, der bygger bro mellem det finkulturelle og det folkelige. På basis af 100-årige cirkustraditioner vokser der løbende nye koncepter frem, der får en større plads indenfor det scenekunstneriske område år for år.

Nycirkus som kunst

Nycirkus fanger publikum i Danmark og internationalt

I hele Danmark er teatre og kulturhuse begyndt at satse på nycirkus som en kunstform, der kan tiltrække nye publikumsgrupper. Nycirkus har en fantastisk wow-faktor, der appellerer til både børn, unge og voksne. Og som ordløs scenekunst er det en kunstform der egner sig til international branding og kulturel eksport.

To eksempler – Canada og Sverige:

Canada: Cirque du Soleil ”Cirque du Soleil blev stiftet i 1984. Det er i dag en af Canadas største kulturelle eksportører. Deres produktioner er set af mere end 40 millioner mennesker verden over. På mindre end 20 år blev Cirque de Soleil verdens største cirkus og har formået at skabe en kommerciel succeshistorie i et marked, som har været i tilbagegang. Det bemærkelsesværdige er, at successen er skabt – ikke ved at tage kunder fra den allerede skrumpende cirkusindustri – men ved at skabe et nyt marked og et nyt kundegrundlag, ved at appellere til helt nye grupper publikummer.” (Blue Ocean Strategy, 2005 W.Chan Kim/R. Mauborgne, Harvard Business School Press)

Canada: Cirque du Soleil ”Cirque du Soleil blev stiftet i 1984. Det er i dag en af Canadas største kulturelle eksportører. Deres produktioner er set af mere end 40 millioner mennesker verden over. På mindre end 20 år blev Cirque de Soleil verdens største cirkus og har formået at skabe en kommerciel succeshistorie i et marked, som har været i tilbagegang. Det bemærkelsesværdige er, at successen er skabt – ikke ved at tage kunder fra den allerede skrumpende cirkusindustri – men ved at skabe et nyt marked og et nyt kundegrundlag, ved at appellere til helt nye grupper publikummer.” (Blue Ocean Strategy, 2005 W.Chan Kim/R. Mauborgne, Harvard Business School Press)

Både i Canada og i Sverige hænger succesen sammen med stiftelsen af nationale nycirkusuddannelser.

Nycirkus har et voksende arbejdsmarked

”Artister indenfor cirkusfagene arbejder for mange typer af arbejdsgivere lige fra teatre/scener og festivaler til uddannelsesinstitutioner, kultur-/fritidsforeninger og ved private arrangementer og events som fx Melodi Grand Prix, gallamiddage og konferencer. Der er udarbejdet en intern rapport om cirkusartisternes arbejde og efterspørgsel i forbindelse med forestillinger” (DAFs interne rapport 2013)

Uddannede artister har en høj beskæftigelsesprocent på over 90%. Det ved vi fra en undersøgelse, der blev foretaget af den europæiske sammenslutning af cirkusarbejdere FEDEC, og andre undersøgelser kommer til lignende konklusioner. Dette er ekstraordinært, hvis man sammenligner med andre typer af performere (skuespillere, sangere, dansere). Derudover viser undersøgelsen, at uddannelse af cirkusartister har en afsmittende jobskabende effekt for en række andre fag.

Nycirkus som pædagogisk værktøj

Ud over vækst i de kendte oplevelsesplatforme, teatre, cirkus, events, ved vi, at der er efterspørgsel efter professionelle artister som undervisere i regi af gymnastikforeningerne i Danmark, DGI, der gerne vil samarbejde om artisttræning, akrobatik og teknik til at spille op mod den gængse træning til gymnast. Højskoler, skoler og fritidsundervisningstilbud har behov for undervisere til artistdiscipliner.” (Dansk Artist Forbund – En artistuddannelse i København)

Cirkus i skolen
Nycirkus har en naturlig plads som alternativ læringsform i skolernes undervisning og tværfaglige projekter, hvilket Nordeas Fondens store satsning “Nycirkus på skemaet” er et aktuelt eksempel på. Undervisningsprojektet har siden 2014 tilbudt undervisning i nycirkus til folkeskoler i hele Danmark.

At gå til cirkus
Undervisning i cirkus er et attraktivt alternativ til konkurrencesport. Cirkusgenrerne kan via deres alsidighed tilbyde fysisk aktivitet til alle og give succesoplevelser og adgang til legende og aktivt samspil.

Social circus
Cirkus bruges til inklusion og integration af udsatte samfundsgrupper som for eksempel sårbare børn og unge og/eller minoriteter. Det kaldes social circus. Eksempler på dette er Art Cirq, der henvender sig til inuitgrupper i Arktis eller Cirkus Tværs i Århus Vest, der bruger cirkus som katalysator for social forandring.

Overalt er der en stor og voksende interesse for undervisning i cirkus. Men det er svært at tiltrække kvalificerede undervisere.

Et kulturelt vækstområde

Både som kunstform og som pædagogisk værktøj har nycirkus allerede haft det folkelige gennembrud. Efterspørgslen er enorm på viden, på kunnen og på kompetencer. I lande som Frankrig, England, Belgien, Holland, Finland, Sverige, Australien og Canada er det dokumenteret, at potentialet for at skabe vækst er betydeligt. Det samme potentiale findes i Danmark. Men uden en uddannelse er det ikke muligt.
<br()> AMOC er godkendt som tidsbegrænset forsøgsordning under kulturministeriet og Københavns Kommune. Erfaringerne har været overvældende gode. Men hvis der ikke tilføjes midler, vil forsøgsperioden løbe ud og de indhentede erfaringer forsvinde. Det vil ikke være i Danmarks interesse. Det er på tide at oprette en national videregående uddannelse i nycirkus i Danmark. </br>