Arbejdsmarkedet for Nycirkusartister.

Nycirkusartister er eftertragtede performere der leverer optræden til et bredt arbejdsfelt, fra teatre og kulturinstitutioner til erhvervsliv og private arrangementer. Derudover engageres de til undervisningsprojekter til div. uddannelsesinstitutioner og tværfaglige projekter.

Arbejdsmarkedsundersøgelser indenfor det fysiske artistområde, udarbejdet af Dansk Artist Forbund, dokumenterer artisternes nuværende arbejdsmarked og den forventede efterspørgsel efter artister i de kommende år.

Nycirkusartisternes arbejdsmarked på teatre og scener i Danmark tegner sig stabilt i de seneste sæsoner, med en anslået beskæftigelse svarende til mellem 40 og 85 fuldtids-artister. En beskæftigelse der efter alt at dømme vil stige. Når det gælder fremtiden, vurderer over 80% af undersøgelsens adspurgte scener og teatre, at der bliver behov for det samme antal eller et stigende antal artister i de kommende år.

Derudover dækker artisternes arbejdsmarked også institutioner eller private arrangementer som festivaler og firmaevents, så det reelle arbejdsmarked må antages at være temmelig meget større. Internationale undersøgelser viser ligeledes at uddannede cirkusartister både har en meget høj beskæftigelsesgrad og at deres kunstneriske virksomhed er jobskabende.

I forbindelse med den voksende efterspørgsel på nycirkusartister følger bl.a. nye rignings- og teknikerjobs.